X DETAIL: Cvičení: Instruktor: Začátek: Konec: Volná místa: Min kapacita: Cena:
Přihlásit

VACUSHAPE

Co je VacuShape?

VacushapeVacuShape je jedinečný aerobní stroj pro
redukci celulitidy a nežádoucího
podkožního tuku. Zvláštním a unikátním
rysem přístroje VacuShape je vakuový
systém, který vytváří nízký atmosférický
tlak.

Základem VacuShapu je běžecký pás, na
kterém je klient uzavřen od pasu dolů
do speciální vakuové komory, kde se řízeně střídá podtlak.
V oblasti
problémových partiích tak dochází k výraznému prokrvení tukové tkáně.
Tento zvýšený přívod krve, výživy a kyslíku k dolní části těla při cvičení
svalů vede ke zvýšenému metabolismu tukové tkáně, buněčné činnosti
a rychlejšímu spalování tuků. VacuShape má blahodárný účinek i na
lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin.

Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny,
minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti celulitidě.


Trénink ve VacuShape probíhá formou svižné chůze na běžeckém pásu po
dobu 30 minut.

Hlavní přednosti přístroje VacuShape

 • Cílené spalování tuku problémových partií
 • Odstranění celulitidy
 • Aktivace krevního oběhu
 • Aktivace lymfatického systému
 • Rozvoj aerobních schopností
 • Zvýšení sebevědomí
 • Chůze – nejpřirozenější lidský pohyb
 • Časová nenáročnost
 • Princip přístroje

  Konstrukce přístroje VacuShape je postavena na faktech, že pro spalování
  tuku je nezbytný pohyb a dostatečné prokrvení oblastí postižených
  celulitidou a zbytněním tukové tkáně – břicho, boky, hýždě a stehna.

  dokonalému prokrvení tukové tkáně dojde díky řízenému podtlaku
  ve vakuové kabině, v níž se klient hermeticky uzavřen pohybuje.

  Co se děje uvnitř během tréninku?

  Trénink ve VacuShape probíhá formou svižné chůze na běžeckém pásu po
  dobu 30-ti minut, problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině.
  Programově řízeným podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží,
  kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke
  svalům, neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je
  monitorována tepová frekvence tak, aby se jednalo po celou dobu
  o aerobní cvičení, kdy je spotřeba energie hrazena z 80 % tuky a pouhých
  20 % tvoří cukry.

  Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický
  systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné
  prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními
  látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při
  pravidelné aplikaci hladší a jemnější.

  Příčiny problémů s celulitidou a zbytněním tukové tkáně

 • Nedostatečný pohyb
 • Nesprávné stravovací návyky – vysoký příjem tuků
 • Nedostatek tekutin – pitný režim
 • Hormonální vlivy – antikoncepce atd.

 • Celulitida – progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva
  specifických partií (stehna, hýždě, boky, břicho, paže). Jednoduše řečeno
  dochází k ochabování kožní vazivové tkáně a zároveň ke zbytňování tkáně
  tukové, což se následně projevuje jako tzv. „pomerančová kůže“.

  K ochabnutí vazivové tkáně dochází působením hormonů estrogenu
  a progesteronu produkovaných tělem nebo dodávaných zvenčí (potrava,
  antikoncepce).

  Zbytňování tukových buněk je zase způsobeno nedostatečnou funkcí
  lymfatického (mízního) a krevního systému. Oba systémy jsou
  podporovány pohybem svalů, jako tzv. „svalovou pumpou“. Lymfatický
  systém se stará o odstraňování odpadů látkové výměny a při špatné funkci
  se odpady hromadí v tukových buňkách. Krevní oběh zajišťuje transport
  tuků z těchto buněk do buněk svalových, které ho dokáží spalovat.
  Nedostatečná funkce lymfatického systému a nedostatečné prokrvení
  podkoží tedy způsobuje nadměrné hromadění tuků v těle.

  Tipy a doporučení pro maximální výsledky

 • Nárazová terapie minimálně 20 aplikací 3 x týdně po dobu 6 týdnů pro
  maximální “nastartování“ látkové přeměny. Výsledky jsou viditelné již po
  10 aplikacích (dochází k vyhlazení kůže, pokud hned nedojde k váhovým
  či centimetrovým úbytkům).
 • Cvičení trvá pouze 30 minut, ale je to dostačující. V běžné atmosféře
  dochází při cvičení ke spalování tuků ve svalech po 20-30 minutách. Ve
  VacuShape® se tato doba zkrátí až o třetinu.
 • Díky studii MUDr. Hostýna, který klinicky testoval VacuShape®, se
  doporučuje 10-ti minutové zahřátí organismu před samotnou aplikací
  (power plate, rotoped, běžecký pás, BodyRoll®, solárium atd.). Klientka
  potom využije maximálně čas aplikace a dochází ke spalování tuku od
  první minuty. V případě „studeného“ startu se tak děje až od 6. – 10.
  minuty.
 • Během aplikace striktně dbejte na dodržování optimální tepové
  frekvence (OTF), neboť při této tepové frekvenci jsou energetické potřeby
  organismu kryty z 80 % tuky a jen z 20 % cukry, což je důležité pro
  maximální výsledky. Vzorec pro výpočet OTF=0,65 x (220 – věk klientky).
 • Pro maximální výsledky můžeme z vlastních zkušeností doporučit využívání programů se střídavým podtlakem P2 a P3. Program s nejsilnějším podtlakem P1 používáme zřídka. Při časté aplikaci může dojít ke zviditelnění žilek na kůži. Programy s konstantním podtlakem nemají zase takovou účinnost jako podtlak střídavý.
 • Před aplikací jíst uhlovodany (rýže, brambory, těstoviny nebo müsli). Po aplikaci bílkoviny (ryby, maso, drůbež nebo tofu např. se zeleninou).
 • Kontraindikace

  Primární kontraindikace
 • Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
 • Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
 • Trombóza kdykoliv v anamnéze
 • Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
 • Lymfedém dolních končetin
 • Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
 • Jakékoliv zánětlivé onemocnění
 • Hemoroidy

 • Sekundární kontraindikace

 • Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
 • Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)
 • 1. stupeň – Venektázie (roztažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE
 • 2. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékařem
 • 3. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO
 • 4. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO

 • kdykoliv v anamnéze = kdykoliv v záznamu

  V případě pochybností doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

  Těhotenství – závažný důvod bránící klientkám využívat výhody cvičení ve VacuShape. Během cvičení dochází k silnému prokrvení pánevního dna, které by v krajním případě mohlo vést až k potratu!

  Klinické testy

  VacuShape prošel dlouhodobým testováním na Klinice pro sportovní medicínu. Sledování proběhlo na několika skupinách lidí různých věkových skupin, různých úrovní fyzické zdatnosti a procent tělesného tuku. Účastníci prošli antropometrickým vyšetřením. Výsledky testů jasně naznačují, že se spotřeba kyslíku, výdej energie a kyslíková ventilace při cvičení při sníženém atmosférickém tlaku zvyšují.

  Výdej energie se zvyšuje až o 50 % ve srovnání s chůzí na běžeckém pásu bez použití vakua. Tuk se začíná spalovat za kratší dobu a únava svalů není pozorovatelná tak brzy, protože kyselina mléčná, která se vyvíjí ve svalech při námaze, se odstraňuje a metabolizuje mnohem rychleji. VacuShape je vhodný nejen pro širokou veřejnost, ale i pro regeneraci sportovců a sportovkyň.

  Copyright © 2020 GREPA Networks s.r.o., All rights reserved.